Thứ Sáu, ngày 7 tháng 5 năm 2021        
     
 
   Diễn đàn
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  11/11/2020  
  VAI TRÒ CỦA ÂM NHẠC TRONG GIÁO DỤC THẨM MỸ  
  Giáo dục thẩm mỹ là một bộ phận quan trọng trong mỹ học Mác Lê Nin, có nhiệm vụ góp phần  vào việc xây dựng nền văn hóa mới, con người mới vững vàng về chính trị tư tưởng, đạo đức tri thức khoa học, năng lực về thể chất, thấm nhuần bản sắc văn hóa dân tộc, có nhân cách cao đẹp và lối sồng văn minh.Mặt khác nó còn góp phần xây dựng con người mới thấm nhuần quan điểm nhân văn vì con người, vì các giá trị cao quí của con người, hướng tới hình thành những thị hiếu tốt, tình cảm phong phú, lý tưởng thẩm mỹ cao đẹp để con người có sự phát riển hài hòa giữa cá nhân với cộng đồng.  
 
 


                     Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng ảnh lưu niệm cho Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo.JPG                                                        

Âm nhạc là nghệ thuật của không gian và thời gian, nó không miêu tả cụ thể như hội họa và điêu khắc, nhưng nó có khả năng truyền cảm một cách phong phú và đa dạng về những cảm xúc của con người thông qua những âm thanh, tiết tấu, cao độ, nội dung và hình tượng nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc, giúp con người có  sự liên tưởng về một hình tượng nhân vật hay một sự việc đã qua. Âm nhạc có sức sống mãnh liệt lay dộng lòng người, có khả năng lan tỏa rất lớn, nói lên được tiếng nói của thời đại, tâm tư tình cảm của con người, diễn đạt thế giới tâm hồn của con người một cách tinh tế và linh hoạt. Thực tế đã chứng minh cùng là hai con người nhưng được giáo dục ở hai môi trường khác nhau, một người được giáo dục ở môi trường âm nhạc từ nhỏ, mang đậm bản sắc dân tộc, còn người kia được giáo dục trong môi trường kinh tế thì người được giáo dục ở môi trường âm nhạc bộc lộ rõ nét về nhân cách cao cả, đạo đức tốt, nhạy cảm với cuộc sống, có thị hiếu thẩm mỹ tốt……..hoặc đối với những người được tiếp xúc với âm nhạc kích động, dung tục, xa rời bản sắc dân tộc sẽ có lối sống xa hoa, trị lạc, thờ ơ với cuộc sống, thiếu tình người, có thị hiếu thẩm mỹ không tốt. Bê ê lin x ki đã nói:” mỗi nhân vật phải gắn với một dân tộc nhất định, một thời đại nhất định,vì con người không có tính dân tộc không phải là con người thực sự, mà là một khái niệm trừu tượng. Vì vậy rõ ràng là tính dân tộc trong tác phẩm nghệ thuật không phải là một thành tính, mà chỉ là một thuộc tính tất yếu của việc sáng tạo. Cuộc sống của bất kỳ dân tộc nào cũng thể hiện ra dưới những hình thái của bản thân nó và chỉ riêng thuộc về nó mà thôi. Vì thế mà nếu việu miêu tả cuộc sống là chân thực thì nó cũng có tính dân tộc.”

Ở nước ta trong những năm qua, việc giáo dục thẩm mỹ chưa được chú trọng đúng mức, sự du nhập của các loại hình văn hóa trên thế giới đã ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm, lối sống của một bộ phận thanh niên, nhất là giới nhạc sĩ, nghệ sĩ và công chúng đã chạy theo thị hiếu tầm thường, bỏ qua thị hiếu thẩm mỹ, bản sắc văn hóa dân tộc, có xu hướng thương mại hóa nghệ thuật, khiến cho một số tác phẩm nghệ thuật chưa thực hiện đầy đủ những chức năng cao quí của nó trong vấn đề giáo dục thẩm mỹ, gây sự phản cảm đối với những nhà hoạt động nghệ thuật chân chính và đông đảo công chúng vì nghệ thuật, ảnh hưởng rất lớn đến truyền thống văn hóa của dân tộc. Chính vì thế trong thời điểm hiện nay vấn đề giáo dục thẩm mỹ cho nhạc sĩ, nghệ sĩ và công chúng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng mang tính cấp thiết vì mục tiêu con người, vì xã hội văn minh, vì một  “ nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Từ quan điểm trên, có thể cho rằng con người phát triển toàn diện không phải là con người bẩm sinh,mà cần phải được rèn luyện, đào tạo thông qua hệ thống giáo dục. Nhưng giáo dục thẩm mỹ có một vai trò đặc biệt không thay thế, thì nghệ thuật âm nhạc là hình thức giáo dục thẩm mỹ có hiệu quả cao nhất, tác phẩm âm nhạc có tác dụng thẩm mỹ và tư tưởng tới con người, hướng con người tới “ chân- thiện- mỹ”, cái đẹp trong tâm hồn, hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức tốt, nâng cao thị hiếu thẩm mỹ, đưa con người đến với nhau gần nhau hơn.

 

          Trần Tấn Lực

 

 

 

 
     
  Cộng tác viên ( Báo VNĐT)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |