Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021        
     
 
   Danh sách Hội viên
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  01/04/2011  
  Danh sách hội viên  
   
 
 

DANH SÁCH HỘI VIÊN CÁC CHUYÊN NGÀNH

Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp (nhiệm kỳ 2007-2012)

 

Phân hội  Âm nhạc:

1. Phạm Công Đức - Phân hội trưởng

2. Trần Tấn Lực – Phân hội phó

3. Nguyễn Duy Trung – Phân hội phó

4. Phạm Khiêm

5. Nguyễn Thành Nhơn

6. Nguyễn Tấn Nghĩa

7. Bùi Ngọc Ẩn

8. Võ Phi Sơn

9. Trần Thanh Phong

10. Trình Chí Cao

11. Nguyễn Ngọc Duệ

12. Trương Hồng Phúc

13. Lý Ngọc Lợi

14. Hà Hữu Tài

15. Nguyễn Văn Hung

16. Nguyễn Văn Đúng

17. Lê Ni

18. Đỗ Hữu Nghĩa

19. Phan Tuyên

20. Hoàng Thiện

21. Đặng Văn Hoàng

22. Nguyễn Văn Út

23. Nguyễn Ngọc Phát

24. Trần Vạn Triệu

25. Nguyễn Văn Đức

26. Đặng Vĩnh Phát

27. Lê Xuân Thu

28. Nguyễn Thị Tuyết Mai

29. Lê Quang Thịnh

30. Đỗ Kim Ngọc

31. Võ Tấn Hùng

32. Lê Minh Quân

33. Lê Phước Hùng

34. Nguyễn Văn Trí

35. Trần Văn Thành

36. Huỳnh Thanh Thuỷ

37. Trương  Kim Hạnh

38. Võ Xuân Hùng

39. Nguyễn Thanh Tùng

40. Lê Ngọc Quí

41 Trần Nguyễn Thanh Thảo

42. Võ Nguyên Trường

 

Phân hội Mỹ thuật

1. Dương Quản Đại - Phân hội trưởng

2. Đặng Thu Hương – Phân hội phó

3. Ngô Hữu Duyên – UV.BCH

4. Võ Thị Hoàng Anh

5. Nguyễn Tú Anh

6. Nguyễn Thị Kim Chi

7. Hồ Quốc Dũng

8. Bùi Kim Duyên

9. Nguyễn Thanh Đạt

10. Linh Thị Hiền

11. Trần Công Hiến

12. Phạm Ngọc Hiếu

13. Nguyễn Nhật Huỳnh

14. Châu Văn Khoảnh

15. Võ Nguyễn Khả Luân

16. Lê Thị Ngọc Mai

17. Nguyễn Đắc Nguyên

18. Nguyễn Thanh Nhàn

19. Nguyễn Oanh ( Điêu khắc)

20. Trần Hữu Phước

21. Võ Văn Phúc

22. Lê Thị Hoàng Tâm

23. Nguyễn Phước Tinh

24. Huỳnh Minh Tuấn

25. Thái Đức Thi

26. Nguyễn Thành Thu

27. Huỳnh Thanh Trang

28. Nguyễn Quang Trình

29. Lượng Minh Trung

30. Hoàng Thu Châu

31. Nguyễn Thị Tố Hà

32. Vũ Thị Huyền

33. Võ Hồng Ngọc

34. Hồ Nguyễn Hồng Loan

35. Lê Phước Vĩnh

36. Lê Ngọc Cẩm Tú

37. Lượng Minh Trí

38. Võ Thanh Trí

39. Đỗ Thị Thanh Thuý

40. Phạm Thị Thu Hằng

41. Châu Hoàng Trọng

42. Lê Mạnh Hà

43. Hồ Thị Kim Nguyên

44. Trương Đình Dứt

45. Nguyễn Thị Bạch Lý

46. Phạm Lê Thanh Thảo

47. Nguyễn Thị Huệ

48. Nguyễn Hoàng Doanh

 

Phân hội Nhiếp ảnh

1. Nguyễn Ngọc Thành (Hoàng Dũng) – Phân hội trưởng

2. Nguyễn Khắc Hiếu – Phân hội phó

3. Đỗ Lâm Viên (Lâm Viên)  – Phân hội phó

4. Nguyễn Hoàng Sang – UV. BCH

5. Trần Thị Kim Cương (Trần Cương)– UV. BCH

6. Bùi Bé Tư

7. Chung Văn Hoá (Hoá Vân)

8. Nguyễn Thiện Châu

9. Tăng Quốc Khải

10. Nguyễn Văn Chính

11. Nguyễn Văn Nguyên (Thảo Nguyên)

12. Nguyễn Văn Cưng

13. Phạm Phước Rạng

14. Dương Tuấn Đức

15. Nguyễn Văn Hậu

16. Đoàn Văn Hồng (Đoàn Hồng)

17. Huỳnh Thanh Phong

18. Nguyễn Quốc Hân

19. Lâm Minh Nhựt

20. Lê Quang Phục

21. Nguyễn Văn Trí

22. Huỳnh Trí Dũng

23. Bùi Quang Dũng

24. Nguyễn Bích Phượng

25. Lâm Hữu Hào

26. Nguyễn Văn Tài

27. Huỳnh Trung Hiếu

28. Nguyễn Đình Tô

29. Lê Phước Lộc

30. Nguyễn Hồng Quân

31. Nguyễn Sơn

32. Võ Hoàng Vũ

33. Nguyễn Thanh Truyền

34. Lê Hữu Đức

35. Võ Nữ Thu Hằng

36. Võ Nữ Thu Lai

37. Nguyễn Thị Thu Nga

38. Nguyễn Hồng Trọng

39. Hồ Thị Kim Ngân

40. Hiếu Minh Vũ

41. Bùi Hiếu Mỹ

42. Hồ Thị Lệ Chi

43. Nguyễn Tân Toại

44. Nguyễn Văn Nhiều

45. Bùi Thị Nga

46. Nguyễn Thị Bích Nga

47. Nguyễn Trương Sơn

48. Đinh Thuỳ Bân

49. Nguyễn Văn Minh

50. Trần Chí Dũng

51. Bùi Thị Niềm

52. Trần Thị Xuân Thuỷ

53. Nguyễn Bích Tiền

54. Tô Thị Bích Loan

55. Trần Văn Hưng

56. Tạ Thị Hiếu

 

Phân hội Sân khấu

1. Đặng Tiền Duyên - Phân hội trưởng

2. Nguyễn Thanh Hùng - Phân hội phó

3. Trần Thanh Hà – UV. BCH

4. Trần Thị Bạch Phần – UV. BCH

5. Dương Văn Cọ

6. Nguyễn Thanh Tùng

7. Trần Thắng Vinh

8. Nguyễn Văn Nết

9. Phan Thanh Hải

10. Phạm Quốc Tiến

11. Nguyễn Quốc Hải

12. Nguyễn Văn Đẳng

13. Nguyễn Văn Rô (Hoàng Hải)

14. Nguyễn Ngọc Hiền

15. Trương Vũ Phước

16. Huỳnh Ngọc Tâm

17. Nguyễn Thị Kim Ảnh

18. Lê Hữu Thành

19. Nguyễn Chơn Thuần

20. Nguyễn Tùng

21. Nguyễn Thị Hằng

22. Trần Ngọc Thu

23. Đỗ Hoàng Em

24. Bùi Thị Phượng

25. Lê Thanh Thuý

26. Trần Ngọc Tuấn

27. Châu Hải Yến

28. Giang Thanh Hương

29. Đinh Thị Ngọc Bích

30. Hồ Văn Thanh

31. Đinh Minh Mẫn

32. Trần Thị Ngọc Hồng

33. Phạm Văn Tuấn

34. Trương Kim Loan

35. Nguyễn Thanh Sơn

36. Nguyễn Văn Hùng

37. Lê Hoàng Ái Nam

38. Nguyễn Văn Su

39. Nguyễn Văn Hời

40. Lê Thị Sen

41. Phạm Kim Oanh

42. Lương Văn Chính

43. Nguyễn Thị Ngọc Phương

44. Dương Văn Lực

45. Lý Thị Man

46. Phạm Viết Tuấn

47. Phùng Thể Hồng

48. Phạm Thị Kim Chi

 

Phân hội Văn học

1. Nguyễn Hữu Nhân - Phân hội trưởng

2. Nguyễn Trọng Quí - Phân hội phó

3. Nguyễn Phước Hiểu - Phân hội phó

4. Mai Quang Khả - UV. BCH

5. Võ Thị Ngọc Điệp - UV. BCH

6. Nguyễn Đắc Hiền

7. Ngô Văn Bé (Vân Sinh)

8. Nguyễn Bửu Long

9. Cái Văn Thái (Thai Sắc)

10. Lê Minh Hùng

11. Ngô Hồng Dòn (Khắc Chu)

12. Đỗ Ký

13. Phan Ngọc Quang

14. Huỳnh Phước Hồng

15. Tô Quốc Tuấn

16. Bùi Minh Nhật

17. Nguyễn Anh Dân

18. Lê Kiều Diễm

19. Lại Trí Huệ

20. Nguyễn Bình Yên

21. Đỗ Hoàng Tiễn

22. Nguyễn Thái Khâm

23. Trần Tấn Thảo

24. Nguyễn Phạm Đình Thảo

25. Lê Ngọc Rạng

26. Huỳnh Công Trường

27. Đinh Thành Nam

28. Phạm Thị Toán

29. Trần Quốc Toàn

30. Nguyễn Thị Thu Nguyệt

31. Trần Thị Hoàng Anh

32. Nguyễn Công Tác

33. Nguyễn Thanh Bình

34. Phùng Tùng Thiện

35. Nguyễn Thị Kim Tuyến

36. Nguyễn Trọng Quế

37. Nguyễn Hữu Hiếu

38. Lê Minh Hoàng

39. Phạm Thị Ngọc Bích

40. Bùi Quốc Khải

41. Hồ Nhựt Trung

42. Mai Thị Quỳnh Anh

43. Nguyễn Văn Thi

44. Nguyễn Quốc Thanh

45. Nguyễn Phước Thảo

46. Lê Minh Chánh

47. Nguyễn Giang San

48. Bùi Kim Thành

49. Nguyễn Hoà Hiệp

50. Hà Thị Thanh Nga

51. Nguyễn Văn Nghiêm

52. Nguyễn Hữu Ý

53. Trịnh Thị Hoa

54. Trần Mai Huỳnh

55. Dương Thị Thanh Thủy

56. Trần Trọng Trung

57. Nguyễn Hoài Bảo

58. Nguyễn Thị Ngọc Điệp

59. Huỳnh Thanh Lạc

60. Bùi Hữu Nghĩa

61. Nguyễn Thế Hiển

62. Trần Thị Kim Trúc

63. Nguyễn Thị Kim Thắm

 

Phân hội Văn nghệ Dân gian

1. Nguyễn Hữu Hiếu - Phân hội trưởng

2. Cái Văn Thái (Thai Sắc) - Phân hội phó

3. Phạm Hữu Hoàn - UV. BCH

4. Nguyễn Nhất Thống

5. Lê Đức Hoà (đã mất)

6. Phạm Công Hồng

7. Bùi Thị Kim Duyên

8. Nguyễn Thanh Trúc

9. Lê Quang Vũ

10. Lê Kim Hoàng

11. Hồ Văn Bi

12. Lâm Trương Ngọc Bích

13. Trần Thị Huệ

14. Dương Thị Xuân Hương

15. Lê Bá Kiều

16. Dương Hữu Thanh Trúc

17. Ngô Văn 

18. Ngô Trần Hậu Nghệ   

19. Trần Minh Hường

 

Hội Kiến trúc sư

1. Nguyễn Quốc Trạng - Chủ tịch Hội KTS

2. Bùi Quang Thịnh – P. Chủ tịch Hội KTS

3. Huỳnh Quang Dạng

4. Nguyễn Hữu Thế

5. Lê Hồng Hà

6. Nguyễn Mai Anh

7. Lê Thị Ngọc Anh

8. Nguyễn Bình Phương

9. Lê Vũ Hân

10. Trương Thị Mộc Lan

11. Phạm Ngọc Thuý

12. Lê Minh Nhựt

13. Ngô Quốc Việt

14. Võ Hoa Thiếm

15. Đinh Xuân Hoàng

16. Phan Tấn Thọ

17. Phạm Văn Bân

18. Trương Đình Quang

19. Lê Minh Hoan

20. Mai Hữu Phước

21. Nguyễn Văn Hiền

22. Nguyễn Văn Phúc

23. Nguyễn Văn Nội

24. Đào Hữu Thiện

25. Nguyễn Minh Hùng

 

(Danh sách Hội viên sẽ được cập nhật, bổ sung thêm các thông tin của hội viên như: địa chỉ, số điện thoại…)

 

 

              

 

 
     
  Hội Văn học Nghệ thuật ( Văn phòng Hội)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |