Thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020        
     
 
   Tác phẩm
  Bản in |  Gửi email    Cập nhật ngày:  03/04/2017  
  THÔNG BÁO  
 

Cuộc vận động viết tác phẩm

lí luận - phê bình lần thứ IV năm 2017
 
 
 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HỘI LIÊN HIỆP VHNT                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                

   Số: 35 /TB-HLHVHNT              Thành phố Cao Lãnh, ngày 27 tháng 3 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về Cuộc vận động viết tác phẩm

lí luận - phê bình lần thứ IV năm 2017

 

 


Căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp; căn cứ Kế hoạch hoạt động nhiệm kì 2012 - 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Lí luận Phê bình; nhằm xây dựng phong trào viết các tác phẩm lí luận - phê bình văn học - nghệ thuật một cách rộng khắp và bền vững, qua đó, góp phần thẩm định, đánh giá, định hướng hoạt động sáng tác, đồng thời tập hợp số lượng bài vở có chất lượng cao, phục vụ xuất bản sách, in ấn trên báo chí cho năm 2017 và các năm sau, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp tổ chức Cuộc vận động sáng tác tác phẩm lí luận - phê bình lần thứ IV năm 2017.

 

1. Thời gian: Cuộc vận động bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày 30/4/2017 đến hết ngày 31/10/2017.

 

2. Thể loại, nội dung và thể thức:

- Tất cả các bài viết nghiên cứu; lí luận; phê bình; giới thiệu… thuộc tất cả các lĩnh vực văn học - nghệ thuật của tỉnh Đồng Tháp;

- Khuyến khích các bài viết về thành tựu và tác giả nổi bật cũng như định hướng phát triển của tất cả các chuyên ngành văn học - nghệ thuật Đồng Tháp;

- Bài viết phải là tác phẩm mới, chưa sử dụng với bất cứ hình thức nào;

- Bài viết đánh máy vi tính, dài tối thiểu: 04 trang khổ A4, kiểu chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13, cách dòng: 1;

- Mỗi tác giả chỉ gửi 01 tác phẩm.

 

3. Đối tượng:

- Đối tượng cần phải tham gia: Thành viên Ban Lí luận Phê bình thuộc Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp, thành viên các tiểu ban Lí luận Phê bình của một số chuyên ngành;

- Đối tượng vận động tham gia: Tất cả hội viên Hội Liên hiệp VHNT Đồng Tháp và những người có khả năng viết lí luận - phê bình trong tỉnh Đồng Tháp.

 

4. Quyền lợi và chế độ:

- Tác phẩm tham gia cuộc vận động (qua thẩm định, đạt yêu cầu về chất lượng) được trả nhuận bút ban đầu: 500.000đ/tác phẩm;

- Ngoài ra, tác phẩm được chọn đăng Báo Văn nghệ Đồng Tháp (hoặc báo chí khác) sẽ được hưởng chế độ nhuận bút hiện hành; đồng thời, được gửi xét đầu tư tác phẩm năm 2017.

 

5. Gửi bài: Bằng email theo địa chỉ: caivanthai@gmail.com.

 

6. Liên hệ: Mọi thông tin, xin liên hệ: Ông Cái Văn Thái, điện thoại: 0913938614; email: caivanthai@gmail.com.

 

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp rất mong nhận được sự ủng hộ và tích cực tham gia của các chuyên ngành, anh chị em hội viên và cộng tác viên.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:                                                                            CHỦ TỊCH

- Các chuyên ngành (để thông báo                                            Phạm Khiêm

 toàn thể hội viên);                                                                           (đã ký)                                                             

- Thường trực Hội;

- Lưu VT, LLPB (T).
 
     
  Thai Sắc ( Hội VHNT Đồng Tháp)  
  Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc
 Gửi ý kiến 

Cùng tác giả
 


Các bản tin Khác

 Bài mới cập nhật

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |