Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020        
     
 
   Sưu tầm
  
  Nguyễn Văn Tuyên- nhạc sĩ đầu tiên  
08/04/2013 | Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hiếu

Coù theå hieän nay khoâng coøn nhieàu ngöôøi bieát veà nhaïc só Nguyeãn Vaên Tuyeân, nhöng oâng chính laø ngöôøi tieân phong cuûa phong traøo taân nhaïc Vieät Nam.

       
   
  Đoàn cải lương đầu tiên của Sài Gòn  
04/04/2013 | Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hiếu

  HT(st)

       
   
  THẤY LỬA LÀ CHẠY RA  
24/03/2013 | Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hiếu
Chuyện vui kháng chiến

Năm 1958, lực lượng quân sự tỉnh ta còn ở bí mật trong đồng đưng, sậy-vùng chuồng trâu Chín Cái hậu xã Thiện Mỹ.

       
   
  TÔI KHÔNG CÓ GÌ À NGHEN!  
24/03/2013 | Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hiếu

Chuyện vui kháng chiến

Thị đội Cao Lãnh đóng ở vị trí từ bờ sông chạy dài ra ruộng.Trên cái bờ ruộng ấy, mỗi người đắp một cái nền, tối chỗ ai nấy ngủ. Trong cơ quan thị đội có chú bé tên T khoảng 14 tuổi rất lý lắc. Sáng  nào, chú cũng thức dậy và giở mùng người này người kia để “xét”.

       
   
  Mèo tập yoga  
25/02/2012 | Tác giả: Minh Hà

Ngồi thiền, đứng bằng hai chân sau, giữ thăng bằng trên hai chân trước là ba trong số những động tác yoga mà mèo có thể thực hiện.

       
   
  
 Bài mới cập nhật





















 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
   



   
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |