Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021        
     
 
   Vui-Phê bình
  
  ĐƯỜNG HOA XUÂN 2017- THÀNH PHỐ CAO LÃNH  
03/02/2017 | Tác giả: Quản Đại

Khai mạc từ 29 tết, Đường hoa Xuân 2017 tại khu vực đọan đường Đặng Văn Bình giáp đường Ngô Thời Nhậm thành phố Cao Lãnh thu hút đông đảo khách tham quan, thưởng ngọan.

       
   
  HAI CHỮ PHÙNGTHỜI  
23/09/2013 | Tác giả: Khắc Chu
 Ở đời có cái sự tốt, được việc nó cũng đóng đinh mình. Như cái chậu hoa trên bàn không được ra ánh sáng vì chủ nhân quí nó quá, không muốn rời mặc dầu lúc nào ông cũng khoe nó đẹp lắm, thơm lắm. Rồi sáu năm, sắp lên Trưởng phòng, Chú nghe rêm. Thời buổi cần đổi mới cơ cấu, trẻ hoá cán bộ phục vụ cho hiện đại hoá, công nghiệp hoá. Phải có trình độ nữa chứ. Chú rêm. Mình cũng có bằng chuyên viên như ai, nhưng bằng tại chức. Lép vế so với mấy em chính qui!. Ngày xưa trẻ quá, bây giờ già quá. Đời chú như người lữ hành xuất phát đã sai vạch mà về lại không đúng đích. Ngày xưa Newton nhìn quả táo rơi mà loé lên phát minh để đời, chú bây giờ cũng nhìn thấy cái sự rơi sao lòng nghe buồn man mát.
       
   
  Nguyễn Văn Tuyên- nhạc sĩ đầu tiên  
08/04/2013 | Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hiếu

Coù theå hieän nay khoâng coøn nhieàu ngöôøi bieát veà nhaïc só Nguyeãn Vaên Tuyeân, nhöng oâng chính laø ngöôøi tieân phong cuûa phong traøo taân nhaïc Vieät Nam.

       
   
  Đoàn cải lương đầu tiên của Sài Gòn  
04/04/2013 | Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hiếu

  HT(st)

       
   
  THẤY LỬA LÀ CHẠY RA  
24/03/2013 | Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hiếu
Chuyện vui kháng chiến

Năm 1958, lực lượng quân sự tỉnh ta còn ở bí mật trong đồng đưng, sậy-vùng chuồng trâu Chín Cái hậu xã Thiện Mỹ.

       
   
  TÔI KHÔNG CÓ GÌ À NGHEN!  
24/03/2013 | Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hiếu

Chuyện vui kháng chiến

Thị đội Cao Lãnh đóng ở vị trí từ bờ sông chạy dài ra ruộng.Trên cái bờ ruộng ấy, mỗi người đắp một cái nền, tối chỗ ai nấy ngủ. Trong cơ quan thị đội có chú bé tên T khoảng 14 tuổi rất lý lắc. Sáng  nào, chú cũng thức dậy và giở mùng người này người kia để “xét”.

       
   
  Ảnh vui  
08/10/2012 | Tác giả: Trung Hiếu
       
   
  Mèo tập yoga  
25/02/2012 | Tác giả: Minh Hà

Ngồi thiền, đứng bằng hai chân sau, giữ thăng bằng trên hai chân trước là ba trong số những động tác yoga mà mèo có thể thực hiện.

       
   
  tranh vui của TíTi  
12/05/2011 | Tác giả: Quản Đại
Chùm tranh vui của về "ứng xử" của Tí Ti, Báo Văn nghệ Đồng Tháp
       
   
  Các kiểu vận chuyển (phần 2)  
12/04/2011 | Tác giả: Nguyễn Thành Thu
       
   
  Các kiểu vận chuyển (phần 1)  
12/04/2011 | Tác giả: Nguyễn Thành Thu
Từ thô sơ đến hiện đại, các kiểu vận chuyển của con người ở khắp nơi trên thế giới quả là phong phú và giàu sức "sáng tạo"
       
   
  Đồng diễn  
09/04/2011 | Tác giả: Minh Hà
       
   
  
 Bài mới cập nhật

 •  Shop văn nghệ

   Nỗi nhớ thời gian (27/10/2014)  


   Người cận vệ- (12/08/2014)  


   Tuyển tập kịch ngắn (20/03/2014)  


   Hoa dồng (20/03/2014)  


   
   Tìm tác giả
   
   
       
      
   
     
     
       
  Hội thành viên
       
   
  Đăng ký nhận bản tin
    
   
   

   
  Múa |  Điện ảnh |  Văn nghệ thiếu nhi |  Văn nghệ trẻ |  Quê hương-Đất nước-Con người |  Văn nghệ nước ngoài |  Tác giả-Tác phẩm |  Bạn đọc |  Vui-Phê bình |  Shop văn nghệ |